Home

Giới thiệu dự án dịch sách

As A Man Thinketh

Quyển sách này được coi như viên gạch đầu tiên của dòng sách Phát triển bản thân (Self-help). Tác giả là James Allen. Năm xuất bản: 1903.

Nội dung chính của quyển sách nói về tư duy, các thuộc tính của tư duy và tác động của nó đến tính cách, cơ thể, sức khỏe, thói quen và số phận con người.

Câu “Tư duy tạo nên số phận” có thể được xem là tóm tắt súc tích nhất cho As A Man Thinketh.

c6xn-square-orig

Mình chọn sách này cho dự án dịch thuật đầu tay bởi lý do chính là đã đọc nhiều lần nhưng dang dở. Sách viết đã lâu nên dùng nhiều từ cổ, và lúc đó mình không kiên nhẫn tra cứu, do lười nữa, nên giờ sửa tật.

Dự án này sẽ bắt đầu vào 01/08/2019 và dự kiến hoàn thành vào 01/09/2019.

Định dạng audio của sách (thời lượng trên video là cho 2 lần đọc)

Chúc mình hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chúc các bạn có một bản dịch tương đối tốt và thu được lợi ích từ sách.